Inzicht ERP Software
Taal
Inzicht ERP Software
Offertebeheer Calculatie Projectbeheer Planning HRM CRM Administratie Documentbeheer Tijdregistratie Budget Kalender Dashboard Inkoop Document Management Systeem
Inzicht ERP Software
  Support
Google plus
    Twitter

Projectbeheer

De centrale softwaremodule van een ERP-pakket is vaak projectbeheer. In deze module kunnen alle technische en financiële projectgegevens verwerkt worden. Te denken valt aan informatie met betrekking tot engineering, fabricage, conservering, planning etc.

Een overzichtelijke checklist kan per afdeling ingevuld worden en het budget wordt automatisch ingelezen vanuit de (voor)calculatie. Het overzicht van de gewerkte uren en de gemaakte kosten (inkoop en uren) kan vergeleken worden met het budget voor een voortgangscontrole.

Digitale verzamelmap
De module projectbeheer is de digitale projectmap waarin alle gegevens centraal worden opgeslagen zodat iedereen (indien rechten toegekend) hier snel en eenvoudig informatie kan raadplegen. Tevens is de projectadministratie
 beschikbaar waarin de projectgegevens worden bijgehouden voor elk individueel project en waar het mogelijk is om een bewaking over het totaal aantal projecten bij te houden. De projectplanning wordt automatisch en gedetailleerd vanuit projectbeheer getoond om projecten overzichtelijk en flexibel te plannen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en functionaliteiten van ons systeem? Vraag gerust schermafbeeldingen op via info@inzicht-erp.nl onder vermelding van de betreffende modules.
Inzicht-ERP - door ConstruSteel
Bezoekadres
Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

Postadres
Postbus 21
NL - 7683 ZG Den Ham

T.  +31 546 678 300
F.  +31 546 678 309
E. info@inzicht-erp.nl
® Construsteel 2012 | Sitemap | Disclaimer