Inzicht ERP Software
Taal
Inzicht ERP Software
Offertebeheer Calculatie Projectbeheer Planning HRM CRM Administratie Documentbeheer Tijdregistratie Budget Kalender Dashboard Inkoop Document Management Systeem
Inzicht ERP Software
 Support
Google plus
  Twitter

ERP software voor metaalbedrijven

Voor bedrijven die actief zijn in de metaalbouw heeft Inzicht ERP een zeer brede bundel van modules samengesteld als totaaloplossing voor deze bedrijven.

De volgende modules zijn in deze bundel opgenomen:

Calculatie
 • Materialen snel en gedetailleerd invoeren en inlezen uit CAD
 • Uren en toeslagen vrij instellen
 • Automatische berekening totale gewicht, vierkante meter etc.
 • Eenvoudig wijzigen prijslijsten, conserveringen, kortingen etc.
 • Automatische offerte met eventueel alternatieven
 • Grafisch calculeren (o.a. meer- en minderwerk)

Offertebeheer

 • Offerteaanvragen registreren, plannen en opvolgen
 • Overzicht ‘Aanvragen’, ‘Uitgebracht’, ‘Opdracht’, ‘Afgewezen’ en ‘Uitgesteld’
 • Overzicht per relatie, status, datum, regio etc.
 • Rapportages, scoringskansen, bijlagen, agendapunten, alternatieve offertes etc.

Projectbeheer

 • Technische en financiële projectgegevens
 • Overzicht deadlines, mijlpalen, wijzigingen, werk derden etc.
 • Budgetcontrole uren, kosten, voortgangscontrole etc.
 • Projectplanning (eventueel geïntegreerd met bedrijfsplanning)

Directe opdrachten (optioneel)

 • Directe opdrachten eenvoudig verwerken in Inzicht ERP
 • Materialen en uren boeken
 • Automatisch overnemen op een gespecificeerde factuur
 • Genereren van werkbonnen, afleverbonnen, bestelorders etc.

Werkvoorbereiding

 • Gegevens/ materialen importeren vanuit 3D CAD (of handmatig invoeren)
 • Prijsinformatie is bekend (in combinatie met calculatie)
 • Prijzen aanvragen en verwerken
 • Bestellijst, vrachtlijsten, faseringen etc.
 • Uitbreidingen: voorraad, productietijden hergebruiken

Planning (optioneel)

 • Daadwerkelijke capaciteit afzetten tegen het aantal ingeschatte uren per afdeling
 • Vanuit de calculatie met één druk op de knop gebudgetteerde uren en tonnages overhalen
 • Verlof, ziekteverzuim, vakantie wordt automatisch verwerkt
 • Tijdens de uitvoering eventuele in- of uitloop op de geschatte uren direct verwerken

Tijdregistratie

 • Optie: automatische tijdregistratie m.b.v. kantoor PC
 • Optie: automatische tijdregistratie m.b.v. tablets en smartphones
 • Optie: automatische tijdregistratie m.b.v. barcode scanners
 • Optie: automatische tijdregistratie m.b.v. touchscreens

Bedrijfsadministratie

 • Financiële administratie en boekhouding
 • Gegevens eenmalig verwerken
 • Automatisch inkoop- en verkoopfacturen aanmaken
 • Terugkoppeling uit financieel pakket op projectniveau
 • Integratie met AccountView (financieel)

Relatiebeheer

 • Overzicht van alle relaties en contactpersonen
 • Meerdere adressen per relatie zoals postbusadres en afleveradres zijn snel en eenvoudig over te nemen op te versturen documenten
 • Documenten, telefoontjes, emails en vergaderingen overzichtelijk per relatie opslaan
 • Alle projecten, directe orders en offertes worden per relatie in een overzicht weergegeven

Personeelsbeheer

 • Naast naam- en adresgegevens kunnen ook zaken als BSN-nummers, dienstverbandgegevens en personeelsdocumenten per werknemer worden bijgehouden
 • Weekroosters, pauzetijden en capaciteiten per afdeling
 • Overzichten van de productieve uren, ziekte, vrije dagen
 • Geboekte uren kunnen gefiatteerd worden en optioneel worden doorgeboekt naar een financieel systeem

Documentbeheer

 • Automatisch gepersonaliseerde documenten aanmaken
 • Koppeling met Microsoft Word, Excel en conversie hiervan
 • De documenten worden als bijlage bij desbetreffende projecten opgeslagen
 • Automatisch offertes genereren op basis van de gemaakte calculatie

Kalender / Agenda (optioneel)

 • Eenvoudig zien welke acties gepland of verlopen zijn
 • Verjaardagen van personeelsleden, jubilea, vakantie en ADV zijn gemakkelijk en overzichtelijk bij te houden
 • De activiteiten zijn te koppelen aan de offertes en projecten zodat afgehandelde activiteiten ook later eenvoudig terug te vinden zijn
 • De agenda kan natuurlijk met Microsoft Outlook gesynchroniseerd worden
 
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en functionaliteiten van ons systeem? Vraag gerust schermafbeeldingen op via info@inzicht-erp.nl onder vermelding van de betreffende modules.
Inzicht-ERP - door ConstruSteel
Bezoekadres
Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

Postadres
Postbus 21
NL - 7683 ZG Den Ham

T.  +31 546 678 300
F.  +31 546 678 309
E. info@inzicht-erp.nl
® Construsteel 2012 | Sitemap | Disclaimer