Inzicht ERP Software
Taal
Inzicht ERP Software
Offertebeheer Calculatie Projectbeheer Planning HRM CRM Administratie Documentbeheer Tijdregistratie Budget Kalender Dashboard Inkoop Document Management Systeem
Inzicht ERP Software
 Support
Google plus
  Twitter

ERP software voor ingenieursbureaus en tekenbureaus

Voor ingenieursbureaus of tekenbureaus is er een speciale bundel met onder andere de modules planning, tijdregistratie, projectbeheer, nacalculatie en facturatie. Deze combinatie is ideaal voor elk ingenieursbureau of tekenbureau dankzij de modulaire opbouw.

Met de bundel is het complete proces binnen een organisatie van begin tot eind te beheren en te controleren. Deze bundel bestaat uit de volgende modules:

Calculatie

 • Globale of exacte kostprijsberekening
 • Handmatig of grafisch calculeren
 • Kostprijsberekening uren, opslagen etc.
 • Overzicht meer- en minderwerk

Offertebeheer

 • Offerteaanvragen registreren, plannen en opvolgen
 • Overzicht aanvragen, uitgebracht, opdracht, afgewezen
 • Overzicht per relatie, status, datum, regio etc.
 • Rapportages, scoringskansen, bijlagen, agendapunten etc.

Projectbeheer

 • Projectgegevens met checklisten
 • Informatie engineering, fabricage, conservering, planning etc.
 • Overzichtelijke checklisten per afdeling
 • Budget / (voor)calculatie inlezen
 • Voortgangscontrole - overzicht kosten, uren vs. budget
 • Overzicht verkoopfacturen

Administraties

 • Uren adequaat en eenvoudig handmatig registreren
 • Uren automatisch registreren (optie: Tijdregistratie)
 • Gespecificeerde verkoopfacturen
 • Kas- en bankboekingen
 • Factureren over meerdere projecten

Budgetcontrole / Nacalculatie

 • Overzichten projecten, opdrachten, meer- / minderwerk en regiewerk
 • Budget <-> kosten | uren <-> verplichtingen
 • Inkoop- / verkoopfacturen, openstaande posten etc.

Relatiebeheer

 • Omzet, scoringskans, financiële gegevens etc.
 • Overzicht offertes, projecten, documenten, besprekingen etc.
 • Verkoopfacturen, inkoopfacturen, bestellingen etc.

Personeelsbeheer

 • Relevante informatie medewerkers verwerken
 • Dynamische personeeldossiers
 • Overzicht productieve uren, ziek, verlof tegoed etc.

Documentbeheer/ documentgenerator

 • Automatisch documenten aanmaken
 • Offertes, contracten, faxen, checklisten, bestellingen etc.
 • Documenten als bijlage bij project of offerte

Capaciteitsplanning

 • Projecten automatisch plannen
 • Items synchroon wijzigen
 • Handmatig items toevoegen

Agenda

 • Bedrijfsagenda inclusief aan- en afwezigheid
 • Alle geplande acties inclusief offerte- en projectinformatie
 • Afspraken, telefonische opvolgacties, takenlijst etc.

Indien een ingenieursbureau of tekenbureau in de staalbouwbranche werkzaam is, kan de DSTV Viewer en editor bij het ERP-systeem geleverd worden.
Inzicht-ERP - door ConstruSteel
Bezoekadres
Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

Postadres
Postbus 21
NL - 7683 ZG Den Ham

T.  +31 546 678 300
F.  +31 546 678 309
E. info@inzicht-erp.nl
® Construsteel 2012 | Sitemap | Disclaimer