Inzicht ERP Software
Taal
Inzicht ERP Software
Offertebeheer Calculatie Projectbeheer Planning HRM CRM Administratie Documentbeheer Tijdregistratie Budget Kalender Dashboard Inkoop Document Management Systeem
Inzicht ERP Software
  Support
Google plus
    Twitter
 

Veelgestelde vragen

>ERP?
Het begrip ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dit begrip wordt gebruikt voor software die alle processen binnen een bedrijf ondersteunt en daarom wordt een ERP-pakket ook vaak een ‘bedrijfsbeheersysteem’ genoemd. Waar voorheen veel bedrijven gebruik maakten van verschillende programma’s om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, kunnen in een Kernprogramma alle bedrijfsprocessen (afdelingen) worden ondergebracht. In een ERP systeem worden gegevens (bijvoorbeeld artikelen, offertes, opdrachten, etc.) slechts eenmaal ingevoerd en kunnen deze gegevens overal hergebruikt worden. Iedere werknemer kan van het begin- tot eindstadium altijd beschikken over actuele informatie. Een ERP-systeem biedt veel voordelen, zoals een efficiëntere manier van werken, betere communicatie / overdracht van informatie en een aanmerkelijke kostenreductie. Top
>Waarvoor is Inzicht-ERP ontwikkeld?
De ERP software Inzicht-ERP is uniek ten opzichte van andere ERP software. Onze software is standaard per branche al “vooringericht” (afgestemd op de branche), waardoor iedereen snel met de software kan werken. Door te werken met ’bouw stenen’ is het mogelijk om het bedrijfsbeheersysteem modulair op te bouwen; zo kan naar wens begonnen worden met een of meerdere modules / bouw stenen. Ook kunnen klanten rekenen op uitstekende trainingen en optimale service van onze helpdesk. Zowel updates voor de software als de artikelprijslijsten (beschikbaar per branche) kunnen automatisch gedownload en geïnstalleerd worden. Mede dankzij ontwikkelingen voor onze internationale klantenkring is de flexibiliteit van onze ERP-software uniek. Door deze flexibiliteit biedt onze software voor zowel het middenkleinbedrijf als voor grote ondernemingen een ideale oplossing. Top
>Kunnen bepaalde modules losstaand aangeschaft worden?
Ja, naast de diverse bundels kan er ook met 1 losse module begonnen worden; zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met de calculatie module te beginnen indien men graag een oplossing wil hebben voor kostprijsberekening. Eventueel kan het systeem later nog uitgebreid worden. Op deze manier is het mogelijk dat het systeem met de wensen van het bedrijf meegroeit. Top
>Is het mogelijk met meerdere gebruikers gebruik te maken van 1 licentie?
Ja, het is in Inzicht-ERP mogelijk om meerdere gebruikers gebruik te laten maken van 1 licentie, mits zij niet gelijktijdig gebruik maken van deze licentie. Tevens is het aantal licenties bepaald per module. Is een module in gebruik, dan kan een ander persoon alsnog met de overige modules aan het werk en is niet het hele programma geblokkeerd. Top
>Op welke wijze kan ik het bedrijfsbeheer systeem installeren binnen mijn bedrijf?
De installatie van Inzicht-ERP is eenvoudig zelf uit te voeren. Een installatieprogramma gecombineerd met een duidelijke installatiehandleiding zorgt voor een minimale installatietijd. Onze helpdesk geeft indien gewenst telefonisch of online ondersteuning bij de installatie (voor online support is een Internetaansluiting op desbetreffende pc vereist). Natuurlijk is het ook mogelijk de installatie door ons te laten verzorgen en om training op locatie te krijgen. Voor de aanschaf van meerdere modules is het aan te bevelen om installatie / instructie / implementatiebegeleiding op locatie in te plannen.  Top
>Hoelang duurt de implementatie?
Het implementatietraject verschilt per bedrijf en natuurlijk per samenstelling van het softwarepakket. Bij een losse module kan de installatie veelal zelf worden gedaan en is hooguit een dag begeleiding nodig (indien gewenst). Bij de implementatie van het gehele bedrijfsbeheersysteem wordt eerst grondig gekeken naar uw bedrijf, het eventuele vorige pakket en eventueel aanwezige financiële administratie. Ieder bedrijf werkt anders en verlangt een andere werkwijze met het bedrijfsbeheersysteem. Aangezien Inzicht-ERP een vooringericht systeem is kan dit snel en efficiënt worden bijgesteld naar de eisen en wensen van het bedrijf. Er kan gefaseerd worden begonnen met een gering aantal modules, zodat niet het hele bedrijf in één keer over moet op de nieuwe software. De praktijk wijst dan uit hoe snel dit uitgebreid kan worden en het bedrijfsbeheer systeem volledig geïmplementeerd zal zijn. Normaal zijn inclusief inventarisatie 5 begeleidingsdagen met een consultant voldoende om Inzicht-ERP organisatiebreed in te voeren. Top
>Op wat voor een ondersteuning kan ik rekenen wanneer de software eenmaal is geïnstalleerd en geïmplementeerd?
U heeft de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten. De kosten voor dit contract zijn afhankelijk van de omvang van uw configuratie. Wanneer u een onderhoudscontract heeft afgesloten kunt rekenen op toelevering van nieuwe versies en (online-)support van onze helpdesk. Top
>Kan ik mijn huidige relaties importeren in Inzicht-ERP?
Ja, het is mogelijk om huidige relaties die bijvoorbeeld staan opgeslagen in Outlook, Excel, etc. te importeren naar Inzicht-ERP. In Inzicht-ERP kunnen deze relaties geïmporteerd worden met één druk op de knop. Top
>Is het mogelijk per relatie te zien wat de "scoringskans" voor wat betreft het aanbieden van offertes?
Ja, het is in Inzicht-ERP eenvoudig mogelijk om overzichten te maken die per relatie de in opdracht gekregen en afgewezen offertes met bijbehorende bedragen laat zien. Top
>Is het mogelijk de data dat offertes uitgebracht moeten worden bij te houden voor meerdere calculatoren?
Inzicht-ERP heeft een geïntegreerde agenda waarin het mogelijk is voor meerdere gebruikers alle deadlines per dag te tonen. Top
>Is het mogelijk meerdere calculaties te maken onder hetzelfde offertenummer?
Ja, er kunnen verschillende suboffertes aangemaakt worden, tevens is het mogelijk van dezelfde calculatie meerdere alternatieven aan te bieden. Top
>Is het mogelijk met meerdere leveranciers te werken?
Ja, er worden standaard prijslijsten van meerdere staalleveranciers meegeleverd die optioneel d.m.v. automatische updates onderhouden kunnen worden. Tevens is het mogelijk om zelf leveranciers met artikelen en prijzen te importeren en te updaten. Top
>Kan er met oudere prijslijsten gerekend worden?
Ja, er wordt een historie van prijslijsten voor iedere leverancier bijgehouden. Dit maakt het mogelijk een project met verschillende prijslijsten door te rekenen en naast elkaar te zetten voor een vergelijk. Top
>Is het mogelijk met een variabele schroottoeslag te rekenen?
Voor zover de leverancier de schroottoeslag niet in de prijslijsten heeft verwerkt is het in Inzicht-ERP mogelijk zelf een schroottoeslag in te stellen die per project kan variëren Top
>Wordt er rekening gehouden met vakanties bij het bepalen van de capaciteit?
Ja, vakanties worden op medewerkerniveau bepaald en in mindering gebracht op de capaciteit. Ook overige absenties zoals ziekte en verlof dagen worden verwerkt in de capaciteit. Een andere unieke functionaliteit is dat medewerkers die slechts voor 50% inzetbaar zijn ook als zodanig in de capaciteit verwerkt worden. Top
>Is het mogelijk zelf lijsten of standaard documenten te genereren?
Door een geïntegreerd documentenbeheer zijn allerlei zelf aan te maken documentsjablonen voor Word en Excel in te stellen die in het hele pakket te gebruiken zijn voor b.v. offertes, bestellingen, pakbonnen, etc. Top
>Kunnen er bijlagen aan offertes en projecten worden gekoppeld?
Ja, elk willekeurig bestand dat digitaal voor handen is kan door middel van ‘drag & drop’ (slepen) aan een offerte of project worden toegevoegd. Dit kunnen word documenten, Excel sheets, tekeningen, foto’s, maar ook complete e-mails inclusief bijlagen zijn Top
>Zit er een financiële module in Inzicht-ERP?
Ja, Inzicht-ERP kan worden geleverd met een geintegreerde bedrijfsadministratie, maar dankzij een flexibele API is het pakket ook te koppelen aan meerdere bestaande financiële pakketten.

Met de financiële software van AccountView is Inzicht-ERP volledig geïntegreerd. Er bestaat een gestandaardiseerde intelligente koppeling die in twee richtingen werkt. Koppelingen met Exact software en andere administratiepakketten zijn standaard ook mogelijk. Top
Verberg alles | Toon alles
Inzicht-ERP - door ConstruSteel
Bezoekadres
Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

Postadres
Postbus 21
NL - 7683 ZG Den Ham

T.  +31 546 678 300
F.  +31 546 678 309
E. info@inzicht-erp.nl
® Construsteel 2012 | Sitemap | Disclaimer