Inzicht ERP Software
Taal
Inzicht ERP Software
Offertebeheer Calculatie Projectbeheer Planning HRM CRM Administratie Documentbeheer Tijdregistratie Budget Kalender Dashboard Inkoop Document Management Systeem
Inzicht ERP Software
 Support
Google plus
  Twitter

Dashboard

Het overzichtelijk tonen van productieinformatie staat centraal in de dashboard module. De module maakt het mogelijk om bijvoorbeeld vergelijkingen te maken met behulp van grafieken.

In de dashboard module kan elke Inzicht ERP-gebruiker zelf instellen welke gegevens afgebeeld dienen te worden. Tevens kan er een persoonlijke actielijst/ to-do-lijst bijgehouden worden zodat direct inzichtelijk is wanneer bijvoorbeeld inkoopfacturen gecontroleerd dienen te worden of pro-forma verkoopfacturen verzonden moeten worden.
 
Enkele voorbeelden

 • Omzet per maand (of per in te stellen periode) inclusief vergelijking met deze periode in voorgaande jaren
 • Inkoopkosten inclusief de vergelijkingen
 • Geboekte uren inclusief de vergelijkingen
 • Aantal offerteaanvragen per periode (eventueel per type) inclusief de vergelijkingen
 • Aantal uitgebrachte offertes per type per calculator inclusief kenmerken zoals bedragen en tonnage
 • Aantal uitgebrachte offertes t.o.v. niet uitgebracht en uitgestelde offertes inclusief vergelijkingen
 • Grafische weergave van het OHW (onderhanden werk)
 • Grafische weergave van budgetcontrole per kostensoort per project
 
Voor de inkoper kan het volgende gewenst zijn:
 • Overzicht van de projecten waarvoor ingekocht moet gaan worden (aantal projecten inclusief tonnage)
 • Overzicht welke vrachten wanneer geleverd gaan worden o.b.v. de bestellingen (bestelnummer en leverdatum)
 • Overzicht totaal aantal vrachten per periode (inkomend van de toeleveranciers maar ook uitgaande transportbewegingen)
 
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en functionaliteiten van ons systeem? Vraag gerust schermafbeeldingen op via info@inzicht-erp.nl onder vermelding van de betreffende modules.
Inzicht-ERP - door ConstruSteel
Bezoekadres
Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

Postadres
Postbus 21
NL - 7683 ZG Den Ham

T.  +31 546 678 300
F.  +31 546 678 309
E. info@inzicht-erp.nl
® Construsteel 2012 | Sitemap | Disclaimer