Inzicht ERP Software
Taal
Inzicht ERP Software
Offertebeheer Calculatie Projectbeheer Planning HRM CRM Administratie Documentbeheer Tijdregistratie Budget Kalender Dashboard Inkoop Document Management Systeem
Inzicht ERP Software
  Support
Google plus
    Twitter

Calculatie en verkoop

Kostprijsberekening
De module "calculatie" wordt gebruikt voor het maken van een exacte calculatie. Alle materialen, activiteiten en opslagen kunnen snel en globaal of zeer gedetailleerd en exact ingevoerd, aangepast en verwerkt worden vanuit een flexibele bibliotheek. Het is natuurlijk ook mogelijk om materialen en bewerkingen eenvoudig handmatig in te voeren in het systeem. De lay-out van de schermen in de software kan door de gebruiker zelf bepaald worden en het werken in fases is ook mogelijk. Opslag voor algemene kosten kan op verschillende manieren worden ingegeven.

Calculatiegegevens kunnen als basis gebruikt worden voor het maken van een offerte. De aanvullende module “offertegenerator” zorgt voor een op maat gemaakte offerte. Hierbij kan de klant zelf instellen of een materiaalspecificatie gemaakt wordt. De Inzicht-ERP module “offertebeheer” zorgt voor een goede planning voor het maken van de calculaties en tevens voor het uitbrengen van offertes. De agendafunctie maakt het mogelijk om offerteopvolging te automatiseren.

Offertegenerator (onderdeel module documentbeheer)
De offertegenerator maakt het mogelijk om automatisch een offerte te laten genereren op basis van de gemaakte calculatie. Hierbij kan eventueel alleen een gedeelte/ fase van de calculatie geselecteerd worden en gekozen worden voor een normale layout of een gespecificeerde offerte inclusief het gecalculeerde materiaal. Het is natuurlijk voor de gebruiker mogelijk om de teksten te wijzigen.
 
Elementenbegroting
Het Inzicht ERP systeem bevat een methode om te calculeren met elementen. Met de module “Elementenbegroting” is het mogelijk om complexe calculaties eenvoudig op te zetten en uit te werken. Door de uitgebreide koppeling tussen de elementenbegroting en het offertedocument is het mogelijk om offertes snel aan te passen. Opslaan van bibliotheekbegrotingen, gebruik van meetstaten, formules en staartkosten behoren uiteraard tot de mogelijkheden.
 
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en functionaliteiten van ons systeem? Vraag gerust schermafbeeldingen op via info@inzicht-erp.nl onder vermelding van de betreffende modules.
Inzicht-ERP - door ConstruSteel
Bezoekadres
Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

Postadres
Postbus 21
NL - 7683 ZG Den Ham

T.  +31 546 678 300
F.  +31 546 678 309
E. info@inzicht-erp.nl
® Construsteel 2012 | Sitemap | Disclaimer